Werkwijze – Apotheek Jansen – Amersfoort

Apotheek Jansen

Liendertseweg 32 3814PK Amersfoort Tel:033 - 461 64 42

Werkwijze

Onze werkwijze lichten wij hieronder kort toe

Electronisch Voorschrijven

Wij maken gebruik van een Closed Loop Electronisch Voorschrijf Systeem waarbij de arts de medicatie muteert, de apotheker deze mutaties autoriseert en waarna de zorgmedewerker vervolgens de toediening van medicatie digitaal registreert. De arts schrijft voor op basis van het Formularium en geeft een reden op indien wordt afgeweken van het Formularium. De apotheker autoriseert de mutaties op basis van zinnigheid en zuinigheid en neemt contact op de met de arts als er een interventie nodig is. Bij een nieuwe client controleert de apotheker op basis van de door ons opgevraagde gegevens van de vorige apotheek (via het LSP of via een ontslagfax) of de arts de medicatie goed heeft overgenomen. Bij het beoordelen van de medicatie(mutaties) houden wij rekening met de nierfunctie van de client en toetsen wij op een groot aantal Medisch Farmaceutisch Beslisregels. Enkele voorbeelden van MFB’s zijn:

• gebruik van laxans bij opiaten

• combinatie van antitrombotica

• gebruik van botbeschermers bij hoge of langdurige doseringen corticosteroiden

• gebruik van maagbeschermers bij bepaalde geneesmiddel groepen in combinatie met leeftijd/ziektebeelden

GDS medicatie

Door onze eigen GDS afdeling zijn wij zeer flexibel in het leveren van GDS medicatie, zo kunnen wij op patiëntniveau verpakken in Multidose/Combidose/Unitdose en kunnen wij wekelijks de wisseldagen wijzigen per afdeling afhankelijk van de (gewijzigde) artsvisite. De arts heeft de keuze uit 24 toedientijden, opiaten, risicovolle medicatie en halve doseringen verpakken wij ook in de rol. Wij controleren de deellijsten op niet-GDS medicatie en op sub-optimale deeltijden en stellen eventueel alternatieven voor aan de arts. Wijzigingen in de rol lossen wij op door een nieuwe rol te maken, voor Revalidatie/Hospice en andere afdelingen met veel mutaties leveren wij medicatierollen voor 1 dag.

Niet GDS medicatie

Niet GDS medicatie etiketteren wij op de primaire verpakking en leveren wij via onze Herhaalservice of op afroep bij zo nodig gebruik. Bestellingen vanuit de instellingen worden via het Electronisch Voorschrijf Systeem via Edifact berichten naar onze apotheek gestuurd om overschrijven te vermijden en zodat de bestellingen gelogd worden in het EVS. Voor Insuline hanteren wij een omwisselsysteem; wij leveren één nieuwe pen als er één lege pen ingeleverd is.

Retour geneesmiddelen

Geneesmiddelen die niet meer nodig zijn worden in de uitsluitend door de apotheekmedewerkers te openen containers gedeponeerd en worden in afgesloten kasten bewaard.

Werkvoorraden

De werkvoorraad wordt samengesteld door de apotheker en de arts, de samenstelling wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke om de directe spoedzorg (binnen 3 uur) te kunnen leveren. Een apothekersassistent controleert wekelijks de werkvoorraden op aantallen en op vervaldata.

Review

Één van onze apothekers houdt 2x per jaar een medicatiebeoordelingsgesprek over iedere bewoner op locatie met de arts en zorgmedewerker om te toetsen of de medicatie nog past bij de client.

Bereikbaarheid

Onze apothekers zijn 24/7 bereikbaar voor farmaceutische adviezen.

ELV

Clienten met een indicatie Eerste Lijns Voorziening kunnen wij administratief scheiden van de WLZ clienten waardoor de rekening voor de medicatie naar de zorgverzekering wordt gestuurd.

Tijdschema

Nieuwe opnames en wijzigingen in de therapie verwerken wij tot 17.30 uur en leveren dezelfde werkdag medicatie in de rol, de rol begint dezelfde avond. Voor weekwisseldagen verwerken wij de mutaties tot 15.00 uur in de rollen die dezelfde werkdag worden geleverd, de rollen beginnen de volgende morgen.

Logistiek

Aan het einde van iedere middag rijden onze eigen bezorgers de dagelijke route langs alle instellingen zodat er nauwelijks spoedleveringen nodig zijn. De verzegelde kratten met zowel GDS als niet GDS medicatie worden op de afdelingen geleverd, de levering van de geneesmiddelen wordt via ons Servisoft Track and Trace systeem volledig gevolgd. De temperatuur van de geneesmiddelen wordt tot het moment van afleveren bewaakt via ons Dyzle monitoring systeem. De kratten zijn indien van toepassing voorzien van etiketten om gekoelde geneesmiddelen of opiaten aan te merken, er wordt getekend voor ontvangst